2019-11-20 09:54:40

Odluke o odabranim ponudama za školu u prirodi i maturalno putovanje

U nastavku se nalaze odluke o odabranim ponudama za javni poziv 1/2019 (maturalno putovanje) i javni poziv 2/2019 (škola u prirodi).


Osnovna škola Petrijanec